Psikolojik Destek

Yaratılan tüm varlıkların donanım yönünden en mükemmeli olarak yaratılan insanoğlu ömür yolculuğunda özel şartlar, bireysel sorunlar, çevresel sorunlar ya da benzer yaşam deneyimleri dolayısı ile sürekli olarak dış ve iç etkenlerle etkileşim içerisindeyken etkilenebilir, hasar görebilir. Özel yaşam deneyimleri, geçmişin derinliklerinde yatan bir takım tecrübeler, çocukluk yaşantımız ve ortamımız, gençlik ve yetişkinlik yaşantılarımız ve deneyimlerimiz bizlere öğretici oldukları kadar da yıpratıcı olabilirler.

Yetişme ve büyüme döneminde aile ortamımız anne babalarımızın kişilik yapıları ve büyüdüğümüz çevrenin şartları bize hiç ummadığımız kadar olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunur. Tüm bu yaşam deneyimlerimiz de gerilim yaratan, huzursuzluk veren, öfke, korku, kaygı ya da kin, nefret gibi duygularımızın sürekli olarak tetiklenmesine sebep olabilir. Yaşam deneyimlerimiz biz farkına varmadan zaman içerisinde birikim yaparak bize pek çok sorun yaşatabilir. Biyolojik, fizyolojik ve psikolojik sorunlar açığa çıkartabilir.

Günümüzde hızla değişen dünya değerler ve Günümüzde hekimlik uygulamaları ile pek çok hastalığın ortadan kaldırılması mümkün ancak önemli olan hastalandıktan sonra hastalıkla mücadele etmek değil, hastalığın açığa çıkmadan durdurulabilmesidir. Hastalıkların pek çoğu psikolojik gerilimlerin uzun sure yaşanmasından sonra hücre üzerinde oluşan olumsuz yüklenmelerden açığa çıkar. İnsan kendini koruyabilmek adına aklını ve mantığını kullanarak bu çıkmazların önüne geçmeye çalışır. Ancak çoğu zaman insan aklı ve mantığı ile bu gerilimlerle baş edemez. Günümüzde önleyici tıp kavramı çok önemli bir yer tutar hale gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde artık insanlar hastalanmamak için sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadırlar, önleyici tıp da daha çok psikolojik destekle mümkün olabilmektedir.

Yaşam yolculuğunda insanlar yaşadıkları pek çok sorunu gözle görerek somut olarak gözlemlerler. Fakat Psikolojik problemler elle tutulan gözle görünen somut problemler değildir. Psikolojik problemlerin çözümünde bireylerin doğru zamanda ruhsal sorun ve bozuklukları yaşamını zorlaştırmadan yaşamına dair profesyonel danışmanlık desteği alması önemlidir. Gerek hastalık açığa çıkmadan, gerekse hastalıktan sonra alınan psikolojik destek her türlü tedavinin başarı şansını nerdeyse iki katına çıkarmaktadır. Akla gelebilecek tüm sorunlar hakkında alınabilecek psikolojik destek yardımı sorunun ortadan kaldırılmasında çok önemli avantajlar sağlayacaktır.

Her insanın ömrünün belli anlarında psikolojik desteğe ihtiyacı olabilir. Doğru zamanda alınan profesyonel psikolojik destek bireylerin yaşam kalitelerinin yükselmesine katkıda bulunur.

BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR?

Bireysel psikolojik danışmanlık danışan ve psikolojik danışmandan oluşan iki kişilik bir süreçtir.

Bireysel psikolojik danışma esnasında danışan ve danışman 45 dakikalık bir seansta ihtiyaç duyulan yardıma göre birlikte çalışırlar.

Psikolojik danışmaya başvuran kişiler güçsüz çaresiz hasta insanlar değillerdir. Tam tersine psikolojik danışma desteği talep eden kişiler kendi yaşamlarından sorumlu ve bu sorumluluklarının da farkında olan, var olan yaşam problemlerini çözmek için ilk adımı atmış “cesur davranabilen” bireylerdir.

Psikolojik danışma süreci problemlerinizi hemen çözüveren sihirli bir değnek değildir. Değişim her zaman kolay ve hızlı bir biçimde gerçekleşmez. Değişim için zaman ve emek harcamak gerekir.

Psikolojik danışmanlar , size problemlerinizi nasıl çözeceğinizi hazır reçeteler halinde anlatmaz. Psikolojik Danışman, danışmanlık süreci içinde size sizin hedeflerinize ulaşmanız , sağlıklı kararlar vermeniz ve problemlerinizi çözmeniz hususunda yardımcı olan, size rehberlik eden sizin zihninizin berraklaşmasına katkıda bulunan kişilerdir. slide-image-3