Kurumsal

971422_218709534964403_2077349669_nAmacımız özel gereksinimli olduğu halde mutlu, çevresiyle uyumlu, kendisiyle barışık, üretken bireyler yetiştirmektir.
İzem Özel Eğitim Merkezi olarak; zihinsel, bedensel, ruhsal, duyusal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile yaşamın gereklerine uyamama durumundaki bireyleri, fonksiyon kayıplarını; rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sunarak, kapasiteleri ölçüsünde en üst düzeye çıkarmak ve toplum içerisinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamak ve onları topluma kazandırmak nihai hedefimizdir.

20130926_135057AYRICA;

• Ailenin ve özel gereksinimli bireyin psiko-sosyal yönden desteklenerek , ailelerin özel gereksinimli bir çocuğa sahip oldukları gerçeğini kabul etmelerinde yardımcı olmak.
• Çocuğun kendini ifade edebilmesine yönelik gelişim alanlarını ( dil, sosyal, bilişsel, motor gelişim alanları) desteklemek.
• Özel gereksinimli çocukların aile ve toplum içerisinde uyumlu ve mutlu bireyler olarak yaşamalarına olanak sağlayabilmek,
• Topluma, ailelerine ve özel gereksinimli bireylere yönelik eğlence, gezi, spor, vb. sosyal etkinlikler düzenlemek,
• Okulumuzda yapılan çalışmaların çocuğun yaşamına geçirilmesi açısından, okul çalışmalarına paralel ev programları hazırlamak.
• Özel gereksinimli bireyi iş ve beceri kazandırıcı veya meslek edinmeye yönelik etkinliklere yönlendirmek,
• Özel gereksinimli bireyleri aile ve toplum tarafından kabullenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve rehberlik etmek,
• Personele özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu ve eğitimleri konusunda hizmet içi eğitim programları düzenlemektir.