Eğitimlerimiz

Asperger Sendromu

Asperger Sendromu, çocukluk çağında ortaya çıkan genetik geçişli bir sorundur. Sendromun ana belirtisi aşırı içe kapanıklık durumudur. Tekrarlayıcı davranışlar, tekdüze bir konuşma, belli bir konuya abartılı ilgi diğer önemli belirtilerdir. Hastalık, 3-4 yaşlarınd...

Bedensel Engellilik

Bedensel engel kavramının tanımını açıklamaya yönelik çok farklı görüşler vardır. Kleinberg (1982) bedenin harekete ilişkin yapılarında özellikle iskelet, eklemler, kas ve bağ doku, kıkırdak gibi diğer destek yapılarda meydana gelen bozukluklar olarak tan...

Bireysel Eğitim

Bireysel özel eğitim; çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine y...

Davranış Bozuklukları

Uyum ve davranış sorunları; çocuklarla çalışan psikologların en sık karşılaştıkları ve üzerinde çalıştıkları konulardır. Özel eğitim gereksinimi olsun olmasın tüm ebeveynlerin çözüm bulmakta güçlük çektikleri ve biz uzmanlara danıştıkları bu sorunlara, kısa...

Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB  ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (en:ADHD) toplumun yüzde 3-5'ini etkileyen ve sıklıkla nörolojik tabanlı bir gelişim bozukluğu olarak kabul edilir. Bu bozukluk tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareket...

Dil Konuşma Yetersizliği

Dil ve Konuşma Güçlüğü: Sözel iletişimde farklı seviye ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi duru...

Down Sendromu

Down sendromu,  genetik bir farklılık sonucunda insanda 21. kromozom çiftinde bir fazla kromozomun bulunması sonucunda ortaya çıkar. Vücutta fonksiyonel ve yapısal değişiklikler gözlemlenir. Bu kişiler zihinsel kavramada eksiklik, kendine has yüz görü...

El Sanatları

Bireyin bilgi becerisine dayalı doğal hammaddeleri kullanarak el basit aletlerle toplumun kültür ve özelliklerini aynı zamanda  bireyin zevkli beceri ve hayal dünyasını yansıtan gelir sağlayıcı üretime yönelik etkinliklerdir. El sanatları eğitimi , eğitim ...

Fizyoterapi

Eller günlük yaşantımızda en çok kullandığımız organlarımızın başında gelir. Herhangi bir sebeple ellerini kullanamamak, kişilerin günlük yaşantısını ve iş hayatını büyük ölçüde etkiler. El yaralanmalarının tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon ...

Grup Eğitimi

Engelli çocuklarımızın yaşadıkları en büyük zorluklar arasında sosyalleşmeleri ve topluma Uyum sağlayabilmeleri için gerekli okul ve grup ortamlarının sağlanmasında yaşanmaktadır.varolan açığı kapatabilmek ve ailelerin bu yöndeki isteklerini yerine geti...

İşitme Engelliler Eğitimi

İşitme Yetersizliği:  İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. İşitme Kaybı...

Kas Hastalıkları

Kas Hastalıkları (Nöromusküler Hastalıklar) Nedir? İlerleyici kas zayıflığı, kas kısalıkları, kontraktürlerin oluşturduğu deformiteler(şekil bozuklukları) sonucu oluşan fonksiyon ve aktivitelerde yetersizlik yaratan hastalık grubunun genel adıdır. Çoğu ...

Motor-Mental Retardasyon

Çocuklarda gelişme geriliklerine çok sık rastlanır. En sık nedenlerden olan majör malformasyonlar, ya da çok düşük doğum ağırlığı dışta bırakıldığında bile çocukların %10’u gelişim açısından tarandıklarında gecikmeli çıkarlar. Gelişme geriliği gelişi...

Otizm

Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden nöropsikiyatrik, gelişimsel bir bozukluktur. Otizm terimi ilk kez 1911 yılında Bleuler tarafından kullanılıyor. Otizme ilişkin İlk makaleler ise 1943 yılında Leo Kaner ve 1944 yılı...

Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü Nedir Özel öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı gösterme...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Kurumumuzdaki bireysel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri aileler ve çocuklar için ayrı ayrı programlanıp uygulanmaktadır. 1) Ailelerimize yönelik psikolojik danışma ve rehberlik Ailelerle yapılan PDR hizmetlerinde amaç ailenin çocuğunun en...

Serebral Palsy

Serebral Palsy (SP) beynin zedelenmesi ya da beynin gelişiminde bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen bir durumdur. Sp’de vücuda yayılan sinir ve kaslarda herhangi bir problem olmamasına karşın, beyinde bulunan ve ka...

Sosyal Uyum Güçlüğü

Uyumsuz çocukların özellikleri… Uyumsuzluğa neden olan sebepler… Ağır ve çok ağır derecede uyumsuz çocukların özellikleri… Kaynaştırılması… Öğretmenin sınıfa yeni gelen öğrencilerin problemlerini fark etmesi… Öğretmene öneriler… Sosyal uyum güçlüğü ...

Spastik Engellilik

Spastik çocuğun beyninde meydana gelen bir hasar sonucu hareket, ayakta duruş, yürüme, denge gibi işlevleri etkilenmiştir. Çocukta kas kuvvetsizliği de vardır. İstemli hareketleri yapması, bir yerden bir yere geçmesi ve günlük yaşam işlevlerini yerine getirmesi...

Tiyatro ve Drama Eğitimi

Bir olayı, oyunu,  yaşantıyı  tiyatro tekniklerinden yararlanarak , geliştirerek canlandırmaktır.Drama bireyler arasında dolaysız  etkileşim ve iletişim sağlar.Drama eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, p...

Yüzme Eğitimi

Düzenli yapılan egzersiz, kilo kontrolünün, sağlıklı bir kalbin ve zindeliğin yapı taşlarından biridir. Çocuklukta kazanılan her yararlı alışkanlık gibi, düzenli yüzme egzersiz de sonraki yıllarda beraberinde birçok yarar getirir. İşte çocuklukta kaza...

Zihinsel Engelliler

Zeka; doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir. Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sıra...